Om ferielejre

Om ferielejre

Vi har den grundholdning, at alle mennesker har noget at bidrage med, handicap eller ej.
Hvert år afvikles en række ferielejre, hvor børn med og uden handicap/særlige behov deltager i f.eks. sport, spil, friluftsliv, disco og stjernenætter hvor alle kan deltage.

Vi vil meget gerne opnår at vores lejre fordeler sig 50/50 ift. børn med og børn uden handicap. Nogle deltagere har et handicap/særlige behov, og nogle kommer fordi
det er sjovere end at sidde alene hjemme i ferien, nogle af deltagerne har været på lejr mange gange før, mens andre er med for første gang. Her er der plads til alle,
både nye og gamle deltagere.

Vores ferielejre

Lejrene er kendetegnet ved et enestående fællesskab. Her bidrager alle til fællesskabet, og børnene får øje på egne og andres kompetencer.

For børn med handicap kan det være grænseoverskridende at være af sted en hel uge uden mor og far.
Børnene lærer at stå på egne ben, de bliver accepteret som de er, og bidrager til fællesskabet.

Her kan alle finde nogen at spejle sig i og få nye venner, og det giver selvtillid! For børn uden handicap kan det være en øjenåbner at være sammen med børn med /handicap særlige behov.

Der er en høj ledernominering på lejrene, der gør, at der støttes op om de specifikke behov, deltagerne har – for mere info kontakt os her >>

Pindstrup Fonden afvikler ferielejre for børn med og uden handicap og familiekurser for familier med børn med handicap.
Pindstrup Fonden har mere end 50 års erfaring, og H.K.H Prinsesse Benedikte er protektor for foreningen.

Pindstrup Fonden er en forening, hvis formål er at fremme integrationen mellem børn med og uden handicap. Gennem årene har tusinde og
atter tusinde børn, unge og forældre deltaget i kurser og lejre, der afvikles på Brogaarden ved Middelfart. 

Børn med handicap betaler vores handicappris, og gælder alle børn med handicap, diagnose eller anden form for forsinket udvikling.
Det vil sige, at handicapprisen betales både, hvis barnet har et fysisk handicap eller har ADHD, OCD eller andre psykiske handicap.

Ved betaling af handicapprisen tildeles der en ledernormering på lejrene, der hedder 1:3,
hvor der for børn uden handicap er en normering på 1:6.
Med denne normering sikres der, at der tages højde for det enkelte barns behov med handicap.

Det giver børn, der ellers ikke kan få en ferieoplevelse mulighed for at være i socialt samspil med andre børn med og uden handicap.
Der er ”plads” til at deltagerne støttes i at indgå i fællesskab og netværksdannelse med de øvrige børn på lejren og støttes i at få nogle succesoplevelser.

Pindstrup Fonden vil gerne fortsat kunne tilbyde børn og unge, med og uden handicap, fantastiske ferieophold.
Vi har siden 1971 modtaget store donationer fra private, fonde og virksomheder uden at skulle betale skat.
De donationer gør det muligt for os at afvikle vores ferielejre.

For at vi fortsat kan modtage skattefrie donationer, skal vi hvert år INDEN den 1. december dokumentere, at en bred kreds af privatpersoner
støtter fonden med minimum 200 kr. pr. person – ellers kan vi IKKE længere modtage skattefrie gaver til formålet.

Derfor går 200 kr. af deltagerbetaling ind som gave til Pindstrup Fonden og FamilieNet. Du er dermed som deltager med til at hjælpe os
til fortsat at kunne afvikle lejre for børn med og uden handicap.

Pindstrup Fonden har mere end 50 års erfaring i afvikling af ferielejre for børn med og uden handicap. Der tages udgangspunkt i de ressourcer, som det enkelte barn har, og man kan ”komme som man er”, diagnose eller ej.

Målet med lejrene er, at børnene får øje på egne og andres kompetencer samt, at alle bidrager til og inkluderes i fællesskabet.
Rutinerede, voksne frivillige ledere står for lejrene i samarbejde med lønnede ansatte. Det frivillige lederteam er ”håndplukket” til ferielejren.

Ferielejrene byder på en uge sprængfyldt med sjove, spændende, udfordrende aktiviteter og fællesskab.

Det dækker over en 1:1 normering.
Har ens barn et handicap eller andre behov, der gør, at de ikke kan passe ind i en normering der hedder 1:3, men har brug for 1:1 støtte, kan det også lade sig gøre.

Det kan være et barn der pga. et fysisk handicap har brug for rigtig meget hjælp i forhold til løft, hygiejne, spisning m.v.
Det kan være et barn, der har et psykisk handicap, der gør, at det har brug for mandsopdækning ift. reaktioner, tager på vandreture m.v.

Det er muligt at sende en hjælper med hjemmefra, som er vant til at hjælpe barnet og kender barnets behov, det må dog ikke være en forælder.

Det er også en mulighed, at vi igennem vores frivilligteam stiller en hjælper til rådighed.

OBS! Prisen for personlig hjælper er en mérpris og skal lægges til deltagerprisen.

Bemærk følgende regler for afmeldingsgebyr
Hvis du afmelder dig senere end en måned inden kursusstart:
Afmelding mere end 30 dage før kursus/lejr start intet gebyr
Afmelding 30‐15 dage før kursus/lejr start betales 25 % af prisen
Afmelding 14‐6 dage før kursus/lejr start betales 50 % af prisen
Afmelding mindre end 6 dage før kursus/lejr start
(120 timer og derunder) betales fuld pris.
En stor del af børnene på lejren har et handicap/særlige behov.

Tilskudsmuligheder til ferielejr

Søger du bevilling til at sende dit barn på ferielejr så vær opmærksom på, at der kan ydes tilskud til merudgifter til ferie som
familier i almindelighed holder efter §41 i serviceloven. Ankestyrelsen har i principafgørelse 28-13 fundet, at et ophold på en særlig sommerlejr for børn med
funktionsnedsættelser måtte anses for et ferieophold. Udgifter, der lå ud over det beløb, som forældre med raske børn sædvanligvis betalte
for deres børns ophold i en sommerlejr eller lignende, som det offentlige ikke ydede tilskud til, måtte anses for merudgifter ved forsørgelsen,
hvortil der kunne ydes hjælp. Der er derfor mulighed for at søge dækning af merudgiften til særligt tilrettelagt ferieform f.eks. Pindstrup Fondens ferielejre.

Et velfungerende samarbejde med socialrådgiveren

Et godt udgangspunkt for et velfungerende samarbejde med socialrådgiveren er et pænt sprog og en høflig tone. Selv om man ikke er enig i alle afgørelser, er det vigtigt, at dialogen med sagsbehandleren foregår i “ordentlige” rammer. Det er helt i orden på en “pæn måde” at gøre opmærksom på, hvis der er forhold, man er uenig i – men husk samtidig også at sige tak til sagsbehandleren, og giv ros, når noget går godt!

Får I afslag på en ansøgning

Så sørg for at få en skriftlig redegørelse for afgørelser/afslag til bevilling til dækning af ferielejr. Vær opmærksom på, at evt. afslag skal være velbegrundet.
Afslaget skal være knyttet til jeres konkrete behov og ansøgning. Får I et afslag udefra en generel formulering om, at kommunen ikke dækker den slags udgifter,
så bed sagsbehandleren om at komme med en begrundelse, der forholder sig konkret til jeres ansøgning.
Vær dog opmærksom på, at det kun er afgørelser efter servicelovens § 41, der kan ankes. Der træffes ikke afgørelse om konsulentbistand efter servicelovens § 11,
og der er derfor ikke adgang til at klage over, at en kommune ikke vil tilbyde støtte til et kursus efter § 11.
samtidig også få klarlagt de begrænsninger som handicappet medfører. Endvidere opnår barnet indsigt i og redskaber til at mestre sin situation.
Bemærk at Socialstyrelsen anbefaler, at man “husker” søskende. Det fremgår af bogen “mor husk mig”, som de står for udgivelsen af.

Søg støtte og inspiration

Nogle familier oplever at samarbejdet med sagsbehandler ikke altid glider så let, som ønsket. Søg støtte og inspiration hos andre familier.
Det giver mulighed for at snakke med andre, der er i samme båd, og mulighed for nye vinkler på situationen, så det undgås at I kører sur i det hele.
Det kan være en fordel at have en bisidder med til møder på kommunen