Støt Pindstrup fonden

Du kan hjælpe

Pindstrup Fonden er godkendt af Skat som velgørende institution. Det betyder, at du som gavegiver kan få skattefradrag for gaver til Pindstrup Fonden.
For at Pindstrup Fonden kan forblive på Skats godkendte liste over velgørende institutioner, skal vi hvert år modtage 100 personlige bidrag på min. kr. 200 kr.
Bidraget på 200 kr. kan trækkes fra, og har du oplyst et CPR-nummer ved indbetalingen, så indberetter vi fradraget for dig.

Vi er meget glade og taknemmelige for alle bidrag, små som store. Det hjælper os til at kunne afvikle alle vores formålsbestemte aktiviteter som f.eks. ferielejre for børn med og uden handicap.

Mobilpay og overførelse

Det er meget nemt at hjælpe med en indbetaling.
I kan overføre via netbank til reg. 7260 konto 0002025982 eller via Mobilpay på 580788

Reglerne er således

Du kan i 2024 maksimalt få fradrag for et samlet gavebeløb på kr. 18.300. Det er muligt at fordele gavebeløbet på flere foreninger.
Det er Pindstrup Fonden, der skal indberette gavebeløbet til Skat senest den 17. januar 2024.
Du skal derfor huske at opgive navn og CPR-nummer, når du indbetaler gaven. 
Hvis ægtefæller foretager en fælles gaveindbetaling, så skal begge ægtefæller oplyse deres CPR-nummer og samtidig oplyse,
hvordan de ønsker deres fælles gaveindbetaling fordelt mellem sig f.eks. med 50 % af beløbet til hver.

Det er Pindstrup Fonden, der skal indberette gavebeløbet til SKAT senest den 17. januar 2025. Derfor skal du huske at opgive navn og CPR-nummer.

Testamentariske gaver

Endelig kan Pindstrup Fonden modtage testamentariske gaver uden betaling af arveafgift.

Såfremt Pindstrup Fonden ønskes betænkt, er vi gerne behjælpelige med advokatbistand hertil.
Du kan få mere information om at støtte Pindstrup Fondens arbejde, ved henvendelse
til centrets medarbejdere, der altid står klar til at hjælpe på telefon 8639 6111 eller mail bro@pindstrupfonden.dk

PINDSTRUP FONDENS FERIELEJRE

Vores grundholdning

At alle mennesker har noget at bidrage med, handicap eller ej. Hvert år afvikles en række ferielejre, hvor børn med og uden handicap/særlige behov deltager i f.eks. sport, spil, friluftsliv, disco og stjernenætter hvor alle kan deltage.

PINDSTRUP FONDENS FAMILIEAKTIVITETER

Vi udbyder en bred række familieaktiviteter for familier med børn med handicap/særlige behov.

Vi har mere end 40 års erfaring, og kurserne er kendetegnet ved, at der både er kursusprogram for forældre, søskende og børn med handicap.