Støt Pindstrup fonden

Du kan hjælpe

Pindstrup Fonden er godkendt af SKAT som velgørende institution, og det betyder, at du som gavegiver, kan få skattefradrag for gaver til Pindstrup Fonden.
For at forblive på SKAT’ godkendte liste skal vi hvert år modtage 100 personlige bidrag på min. kr. 200.
Bidraget på kr. 200 kan også trækkes fra, og har I oplyst CPR nr. ved indbetaling, indberette vi fradraget for jer.
Vi er meget glade for alle bidrag, store som små. Det hjælper os til at kunne afvikle alle vores formålsbestemte aktiviteter, som ferielejre for børn med og uden handicap.

Mobilpay og overførelse

Det er meget nemt at hjælpe med en indbetaling.
I kan overføre via netbank til reg. 7260 konto 0002025982 eller via Mobilpay på 580788

Reglerne er således

Du kan maksimalt få fradrag for et samlet gavebeløb på 17.700 kr. i 2023.

Det er muligt at fordele gavebeløbet på flere foreninger.
Det er Pindstrup Fonden, der skal indberette gavebeløbet til SKAT senest den 19. januar 2024. Derfor skal du huske at opgive navn og CPR-nummer,
når du indbetaler gaven. Hvis ægtefæller foretager fælles gaveindbetalinger, skal begge ægtefæller oplyse deres CPR-nummer og samtidig oplyse,
hvordan de ønsker deres fælles gaveindbetaling fordelt mellem sig (for eksempel med 50% til hver).

Testamentariske gaver

Endelig kan Pindstrup Fonden modtage testamentariske gaver uden betaling af arveafgift.

Såfremt Pindstrup Fonden ønskes betænkt, er vi gerne behjælpelige med advokatbistand hertil.
Du kan få mere information om at støtte Pindstrup Fondens arbejde, ved henvendelse
til centrets medarbejdere, der altid står klar til at hjælpe på telefon 8639 6111 eller mail pc@pindstrupfonden.dk

PINDSTRUP FONDENS FERIELEJRE

Vores grundholdning

At alle mennesker har noget at bidrage med, handicap eller ej. Hvert år afvikles en række ferielejre, hvor børn med og uden handicap/særlige behov deltager i f.eks. sport, spil, friluftsliv, disco og stjernenætter hvor alle kan deltage.

PINDSTRUP FONDENS FAMILIEAKTIVITETER

Vi udbyder en bred række familieaktiviteter for familier med børn med handicap/særlige behov.

Vi har mere end 40 års erfaring, og kurserne er kendetegnet ved, at der både er kursusprogram for forældre, søskende og børn med handicap.

Direktør Pindstrup Centret

Tina B. Hansen
tbh@pindstrupfonden.dk

Receptionist & koordinator

Mie Jørgensen
mj@pindstrupfonden.dk

Køkken

Anne-Mette Bæch Christiansen
abc@pindstrupfonden.dk