Særligt tilpassede kurser

Vi udbyder en bred række familiekurser for familier med børn med handicap/særlige behov. Vi har 50 års erfaring, og kurserne
er kendetegnet ved, at der både er kursusprogram for forældre, søskende og børn med handicap.
På kurserne skabes et åbent og trygt miljø, hvor familierne får ny viden & værktøjer, udveksler erfaringer og danner netværk.
Her kan man tale ”frit fra leveren” om at være en familie med et barn med handicap, og man bliver mødt med forståelse af andre i samme situation.

Vi prøver at lave kurser, der dækker mange af de behov I som familier sidder med, men der kan være emner, grupper m.v.
som ikke føler deres behov er dækket med de familiekurser der er på programmet.
Det er derfor muligt for os at oprette særligt tilpassede kurser, hvis vi får henvendelse fra min. 6 familier, der har børn,
der kan dækkes ind under samme tema(er), f.eks. familier med børn i samme aldersgruppe/samme handicap/samme problematikker.

Det kan være I er en lille forening der gerne vil have os til at lave et kursus for jer, det kan være en er en gruppe
der kender hinanden som gerne vil afsted sammen.

Vi kan meget hurtigt, med den erfaring og det netværk vi har, oprettet et kursus for jer.
Der vil naturligvis være kursusledere og børnepassere på kurset, ligesom de kurser vi selv udbyder.
Henvende jer til Pindstrup Fonden, hvis du savner et kursus inden for en bestemt målgruppe/aldersgruppe/tema.