Pindstrup Centret & Covid 19

Covid 19

På Pindstrup Centret følger vi udviklingen omkring COVID-19 (Corona) tæt, og vi opfordrer alle til at følge myndighedernes råd og retningslinjer.

Det er en helt ekstraordinær situation for alle, og derfor beder vi dig læse vores retningslinjer og anbefalinger, så vi kan gøre alt for, at du som gæst skal føle dig tryg.

Opmærksomheden henledes på at ALLE gæster og medarbejdere skal bære mundbind, – dog ikke når man sidder ned i restaurant og undervisningslokaler. Det bedes I venligst oplyse alle jeres deltagere om inden ankomst, så de har mulighed for at medbringe et tilstrækkeligt antal til opholdet.

Det er Statens Serum Instituts anbefaling, at det er acceptabelt ud fra et infektionshygiejnisk perspektiv at mundbind kan bæres op til 3 timer, eller når det er vådt eller synligt forurenet.

Ophold, servering og udskænkning i restauranten skal ophøre senest kl. 22.00. Det betyder at eventuel natmad og drikkevarer skal indtages inden kl. 22.00, og I skal forlade restaurant- og fællesområder.

Det er desuden skærpede krav om overholdelse af afstandskrav, herunder antallet af gæster i fællesarealer, restaurant og undervisningslokaler. Følg den aktuelle skiltning på Pindstrup Centret.

Da brud på reglerne medfører bøde både til Pindstrup Centret og gæster, kan bortvisning finde sted hvis retningslinjerne ikke overholdes.

Vi skal passe på hinanden, og har derfor taget følgende forholdsregler:

 • Vi henholder os til de til enhver tid gældende anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.
 • Vi har fokus på vores daglige høje rengøringsstandard.
 • Vi har opsat håndsprit til vores gæster og medarbejdere.
 • Der er opsat tydelig skiltning om gode hygiejneråd fra Sundhedsstyrelsen.
 • Vi overholder alle retningslinjer fra Sundheds- og fødevaremyndighederne i vores restaurantområde.
 • Undervisningslokalerne opstilles så vi følger myndighedernes retningslinjer. Det bedes respekteret, da vi har ansvaret for vores gæster og personale.
 • Alle får ved opstart en instruktion om myndighedernes regler og anbefalinger for ophold på Pindstrup Centret.

Du skal til enhver tid følge vores medarbejderes anvisninger. Vi gør det ikke for at genere vores gæster, men så det er trygt for alle.

Hvad kan du gøre som gæst?

Vi opfordrer alle vores gæster til at beskytte sig selv og andre mod smitte ved at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

 • Som gæst kan du forebygge smitte ved at begrænse fysisk kontakt og undgå håndtryk, kindkys og kram, hvilket selvfølgelig også følges af personalet.
 • Vask hænder ofte med sæbe og varmt vand i mindst 30 sekunder. Brug håndsprit som et supplement.
 • Undgå at røre ved øjne, næse og mund.
 • Undgå større forsamlinger i fællesarealer. Er vejret godt så benyt vores udendørs områder. Der er direkte adgang fra vores undervisningslokaler til naturen.
 • Bliv hjemme, hvis du er syg.
 • Ældre og kronisk syge – hold afstand og bed andre tage hensyn.
 • Host og nys altid i ærmet eller i et papirlommetørklæde og vask efterfølgende hænder.

Øvrige vigtige overvejelser du skal gøre dig, for at passe på omgivelserne:

 • Bliv hjemme, hvis du har været i kontakt med en person, der har vist sig at være smittet med COVID19.
 • Bliv hjemme, hvis du på andre måder ikke er rask og eksempelvis har hoste, feber eller forkølelse.
 • Hvis du har rejst til et risikoområde, skal du vente mindst to uger efter hjemkomsten med at forlade dit hjem. En opdateret liste over risikoområder findes på Udenrigsministeriet hjemmeside.

For dig som arrangør

Sundhedsmyndighederne er kommet med anbefalinger til, hvordan man forholder sig som arrangør af større arrangementer. Anbefalingerne kommer for at mindske smittespredning af COVID-19.

Så længe det ikke frarådes at afholde arrangementer, møder, kurser og konferencer, kan alle arrangementer gennemføres som normalt, og de almindelige regler for ændring og afbestilling af arrangementet gælder. Vi har dog indført mere fleksible regler for reduktion og flytning af arrangementer frem til 31. marts 2021. Se sidst i dokumentet.

Hvis der kommer nye krav fra myndighedernes side, herunder krav om aflysning, så gælder ligeledes vores almindelige regler for ændring og afbestilling, såfremt Folketinget ikke beslutter andet. Vi vil som altid forsøge at være fleksibel i forhold til eventuelle ændringer eller flytning af arrangementer.

Hvis der sker ændringer, vil vi informere berørte gæster direkte.

Opmærksomheden henledes på, at der fra mandag, den 26. oktober er ændrede retningslinjer for arrangementer med flere end 10 deltagere.

Arrangementer med flere end 10 deltagere, som ikke er af privat karakter såsom fester mm., kan fortsat gennemføres når deltagerne i væsentlighed sidder ned. Det betyder i henhold til bekendtgørelsen, at alle skal sidde

 • med skolebordsopstilling med faste pladser og med front mod skærm, eller
 • på stolerækker med faste pladser og med front mod skærm.

Vi vil i samarbejde med arrangøren aftale hvilken opstilling som er mulig.

Ved faste pladser forstås, at gæsterne skal blive siddende på samme stol under hele arrangementet.

”Det er i myndighedernes vurdering det helt klare udgangspunkt, at langt hovedparten af de tilstedeværende skal sidde ned under hele arrangementet bortset fra, når man fx skal på toilettet, når man ankommer til eller går fra sin faste plads, og når man helt kortvarigt henter fx drikkevarer eller forplejning”. 

Pindstrup Centret henleder opmærksomheden på, at politiet er opsøgende og kommer på kontrol i forhold til at sikre sig at reglerne overholdes. Bliver et arrangement lukket af myndighederne, og hvor Pindstrup Centres henstillinger enten ikke er fulgt eller hvor ansvaret ikke påhviler Pindstrup Centret, vil arrangøren skulle betale for den resterende del af opholdet.

Særlige tiltag vedr. måltider:

 • Al forplejning gennem hele dagen forarbejdes og serveres efter de til enhver tid gældende regler og restriktioner fra Sundhedsmyndighederne.
 • Ved alle møder/kurser med flere end 10 deltagere vil al forplejning blive serveret i lokalet eller efter nærmere aftale.
 • Ved alle møder/kurser med færre end 10 deltagere vil forplejning blive serveret på faste pladser i restaurant eller andet lokale.
 • Hvis I har særlige ønsker til forplejning så kontakt os.
 • Vi overholder alle evt. restriktioner ift. antal personer i restauranten
 • Ophold, servering og udskænkning i restauranter skal ophøre senest kl. 22.00.

For så vidt angår arrangementer, møder, kurser og konferencer, anbefaler myndighederne at følgende vurderes:

 • Arrangøren skal forholde sig til, om smitterisikoen ved det konkrete arrangement giver anledning til at udskyde eller aflyse arrangementet.
 • Smitterisikoen vil forøges med antallet af personer, der er samlet, ligesom den fysiske afstand mellem deltagerne har betydning for smitterisikoen.
 • Indendørs arrangementer vil normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer.

Hvis arrangøren vælger at gennemføre arrangementet, så er anbefalingen:

 • At udsende eller opsætte informationsmateriale om, at man fraråder deltagelse af personer, der har symptomer på luftvejsinfektion samt om forholdsregler (håndhygiejne, hosteetikette og adfærd). Vi har ophængt plakater ved indgangen og på Pindstrup Centret.
 • At sikre udstrakt tilgængelighed til håndsprit, hvilket vi allerede har gjort på Pindstrup Centret.
 • At placere stole med større afstand end normalt i henhold til myndighedernes krav. Vi vil i samarbejde med arrangøren aftale, hvorledes stoleopstillinger skal ske.
 • Pindstrup Centret er ansvarlig for at overholde afstandskrav og m2 pr. gæst. Borde og stole må derfor ikke flyttes rundt.
 • At holde øje med, om der findes personer med udtalt hoste og nysen med henblik på at overveje, om de pågældende bør deltage i arrangementet.
 • Såfremt ledelsen på Pindstrup Centret vurderer, at en deltager med førnævnte symptomer under opholdet bør forlade Pindstrup Centret af hensyn til øvrige gæsters sikkerhed, vil arrangøren ikke skulle betale for vedkommende.
 • At tage kontakt til myndighederne på Sundhedsstyrelsens døgnbemandede hotline om coronavirus (+45 70 20 02 33), hvis man har behov for rådgivning.

Her kan du holde dig opdateret på udviklingen

Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende. Vi anbefaler derfor, at du til enhver tid følger med på deres hjemmesider, så du får de helt aktuelle anvisninger.

Nyttige kilder:

Tillæg til ændrings- og afbestillingsregler for arrangementer med afholdelse i perioden 26. oktober 2020 til og med 31. marts 2021.

Annullering

 • Mere end 30 dage før 1. arrangementsdag: Omkostningsfri annullering.
 • Mindre end 30 dage før 1. arrangementsdag: Faktureres med 75 % af det senest aftalte.
 • Mindre end 24 timer før 1. arrangementsdag: Faktureres med 100 % af det senest aftalte.

Reduktion og flytning af møde

 • Frem til 48 timer før 1. arrangementsdag kan deltagerantal omkostningsfrit reduceres med op til 10%
 • Frem til 10 dage før 1. arrangementsdag: Omkostningsfri flytning af møde til anden dato i 2021. Arrangementet kan kun flyttes en gang, og kan herefter ikke afbestilles.
 • Mellem 10 dage og frem til 24 timer før 1. arrangementsdag: Omkostningsfri flytning af mødeafholdelse maks 60 dage frem i tiden. Arrangementet kan kun flyttes en gang, og kan herefter ikke afbestilles uden omkostninger.

Senest ændret den 24. oktober 2020

Ella Tygesen

Ella Tygesen Ingen grund til klage. Fantastisk servise. Rent og pænt “højt til loftet.”(masser af plads” Rigtig skøn natur..”hvor man kommer helt ned i Gear”. Det er ikke sidste gang…...

Se mere her

Karl Døssing

Karl Døssing Alle medarbejdere på Pindstrup Centret yder gæsterne den ypperste service. Alt – ude, som inde – fremstår velholdt, Pindstrup Centret er såvel børne- som handicapvenligst med gode værelser,...

Se mere her

Forårskuller

Forårskuller Solen skinner og fuglene synger – det nyder vi virkelig på Pindstrup Centret, midt i skov og natur. Vi nyder det så meget, at vi synes I også skal...

Se mere her

Hvad kan man på Pindstrup Centret?

Hvad kan man på Pindstrup Centret Det eneste svar dertil må være,  hvad kan man ikke. Mangler du et sted til: Kursus med kollegaerne med overnatning Dagsmøde med kollegaerne Festen...

Se mere her

Pindstrup Centrets nyhedsbrev

Vi udsender nyhedsbrev 4-6 gange om året og du kan til enhver tid framelde dig igen