Pindstrup Fondens historie

Benedikte på Pindstrup Centret

Historien om ægte spejderånd og kongelig opbakning

Ideen om et handicapvenligt multicenter

Historien om Pindstrup Fonden starter helt tilbage i 1958, hvor KFUM-spejderne fik ideen at opføre en teltlejr med det formål at forene handicappede
og ikke-handicappede børn i leg og fælles aktiviteter. På det tidspunkt var der ikke fokus på og krav om tilgængelighed ved byggeri,
så det var svært at finde velegnede handicapvenlige arealer og faciliteter. På baggrund af den erkendelse opstod ønsket om at bygge et
nyt handicapvenligt multicenter med adgang til grønne områder og gerne i Pindstrup på Djursland.

Lokalsamfundet i Pindstrup var begejstrede for ideen om et handicapvenligt multicenter og gik, sammen med spejderkorpsene i Danmark, foran for at gøre ideen til virkelighed.

Ejeren af Pindstrup Mosebrug, direktør Johannes F. la Cour, synes så godt om ideen, at han donerede et stykke jord til det første center,
som blev opført i Pindstrup og fik navnet Pindstrup Centret.

Opbakning fra H.K.H. Prinsesse Benedikte til Pindstrup Fonden

Også de kongelige tog godt imod initiativet og i 1971 blev Fonden Pindstrup Centret stiftet under protektion af H.K.H. Prinsesse Benedikte.
I 1972 arvede fonden mere end 4 mio. danske kroner efter dansk-amerikaneren Alfred Jacobsen, og så tog projektet fart.
Donationen var en stor hjælp, men størstedelen af projektet blev drevet og opført af frivillige og ulønnede voksne, der brændte for sagen og formålet med centret.

I 1977 indviede H.K.H. Prinsesse Benedikte Pindstrup Centret på Djursland med ordene ”Centret er i hele sin udformning skabt til formålet:
at lade børn og unge mødes i forskellige aktivitets- og samværsformer og herigennem opleve, at et eller andet handicap hos et medmenneske
egentlig ikke er nogen hindring for, at man kan have det rart sammen”.

Der nedsættes fire udvalg der skal hjælpe til med driften af Pindstrup Centret. Planlægningsudvalget (PLU), Økonomiudvalget, PR-udvalg og Teknisk udvalg.
PLU skal tage sig af tilrettelæggelse af de formålsbestemt arrangementer, som ferielejre og kurser for familier med børn med handicap.

I 1979 På Rebild festivalen får Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte overrakt en minibus der via Victor Borge er skænket af Variety Clubs International.
Umiddelbart efter overrækker Prinsessen bussen til Pindstrup Centret, og I 1980 kommer Victor Borge på besøg på Pindstrup Centret for at overrække bussen.

I 1982 vælger man at udvide Pindstrup Centret så der er mere plads til flere kursister.
Man køber ”Skovens Perle”, som bliver til Center II med kursuslokaler, 24 værelser og svømmehal.

I 2001 overtog og indviede Fonden Pindstrup Centret den tidligere højskole, Brogaarden i Middelfart på Fyn, og i 2013 gik turen til Sjælland,
hvor fonden overtog og indviede det tidligere hotel og kursuscenter, Bymose Hegn i Helsinge på Nordsjælland.

Ringen var på en måde sluttet. Fonden Pindstrup Centret havde nu etableret et center i både Jylland, på Fyn og på Sjælland.

En god ide gennem mange år og frivillighed

Pindstrup Centret drives i dag, lige som tanken var tilbage i 70’erne. Ideen om et kursuscenter som er sat i verden for at hjælpe familier med børn med
handicap og integration mellem børn med og uden handicap. Den gode ide kræver også kapital, så i hverdagen drives Pindstrup Centret
som et kursus- og konferencecenter. Med dejlige kursuslokaler, et lækkert køkken og lige midt naturen, er der mange der gerne vil benytte
Pindstrup Centret til deres kursusaktiviteter. Det er både private virksomheder, alle inden for det offentlige, mange handicap
og sygdomsbekæmpende foreninger, samt private fest arrangementer.

Som tilbage i 70’erne, er frivillighed i dag en meget stor del af Fonden Pindstrup Centret. Alle kursuscentre, Pindstrup Centret, Brogaarden og Bymose Hegn
drives i deres hverdagsforretning af ansatte.

Aktiviteterne for familier med børn med handicap samt ferielejrene drives primært af de ca. 150 frivillige der er tilknyttet til Fonden Pindstrup Centret.
Den frivillighed der altid har været en stor del af Fonden Pindstrup Centret, er noget helt specielt, og noget helt unikt, det er en del af den ”dna” der gør
Fonden Pindstrup Centret til noget helt specielt.

Den stemning og ånd smitter af på alle ansatte, og er med til at giver kursusgæsterne en oplevelse af service og hjemlighed på Pindstrup Centret som ikke oplevelse andre steder.

Senior Resort til aktive ældre og endnu mere fællesskab

Planen er løbende udvikling af Pindstrup Fonden / Pindstrup Centret– hele tiden med fokus på det gode fællesskab mellem handicappede og ikke-handicappede i alle generationer.
I 2020-21 går projekt Senior Resort i luften på Brogaarden i Middelfart, et unikt og spændende projekt med opførsel af 50 ældreboliger med henblik på at
integrere og involvere beboerne i Brogaardens hverdag og aktiviteter.

Det giver mening… at mange tusinde gæster hvert år besøger Pindstrup Centret, Brogaarden og Bymose Hegn til glæde for fællesskabet og udviklingen af os alle som mennesker.

Anmodning fra KFUM-spejderne, Karsten Torts Pedersen til Direktør fra Pindstrup Mosebrug Savværk og Emballagefabrik, Johs. F. la Cour samt
skovrider J. E. Due, Løvenholms godsadministration.

Anmodningen er om et besøg ang. rådgivning ved valg af areal ,
hvor KFUM-Spejderne kan opbygge en lejrbygning med velordnede servicefaciliteter og adgang til gode skovveje til kørestolsbrugere.

Johs. F. la Cour viser interesse for sagen og stor hjælpsomhed
ved at tilbyde KFUM-Spejderne et areal.

1965

Karsten Torst Pedersen er med til i virke af KFUM-Spejderne i Danmark at afholder de første
sommerlejre fælles for handicappede og ikke handicappede.

1958

Margrethe og Johs. F. la Cour’s Fond forærer KFUM-Spejderne 6000m2 jord,
til bygning af en spejderlejr for børn og unge med handicap.
KFUM –Spejdernes handicapudvalg nedsættes til indsamling af materialer.

KFUM-Spejderne er interesseret i at købe ekstra jordareal på 14250 m2.

1966

Hoffmanns Fond giver, som den første fond, penge til byggeriet, kr. 5.000
Der er enighed om at oprette en selvejende institution for
Pindstrup Lejren – fritidscenter for handicappede.

Der laves udkast til stiftelse af Landsretssagfører Ivar Laurtizen.

1967

Den først Pindstrup Lejr afholdes med 8 mentalt handicappede drenge
og 16 raske drenge. Der bliver afholdt 2 sommerlejre på lejrpladsen med assistance af civilforsvaret, der udlejer telte i stor størrelse.

I forbindelse med lejrene bliver der overrakt hæderstegn til Johs. F. la Cour.

De resterende 14250m2 bliver købt for 1,50 kr. pr. m2 af Johs. F. la Cour,
i skødet indgår at arealet ikke må videresælges.

1968

De fire korps er enige om at tage skridt til at stifte en selvejende institution ”Pindstrup Lejren – et fritidscenter for handicappede”. De fire korps laver sammen vedtægterne og et repræsentantskab etableres og består af repræsentanter fra forskellige institutioner. Det bliver deres opgave at udpege medlemmer til at indgå i bestyrelsen for den selvejende institution.

1970

Pindstrup-Lejrens vedtægter godkendes af socialministeriet.
Der afholdes stiftende repræsentantskabsmøde d. 12. maj kl. 12.00 på Ryomgård Hotel.
På mødet orientere Karsten Torst Pedersen, om at man ønsker at bygge et helårscenter samt at man håber at komme i betragtning ved fordeling af en arv fra en afdød dansk-amerikaner. Desuden ønsker man at købe et større jordareal.

Pindstrup Lejren forespørger Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte om at blive protektor for institutionen.
Pindstrup Lejren modtager kr. 40.000 fra Prinsesse Benediktes bryllupsmønt, til etablering af Pindstrup Lejren.

1971

Lejrbygningen der påtænkes i 1965 bliver i sommeren 1972 opført under navnet ”Servicehuset”. Samme år modtager Pindstrup-Lejren kr. 500.000 i arv fra dansk-amerikaneren Alfred Jacobsen. Herefter påbegynder bestyrelsen arbejdet med planerne for at bygget et helårs fritidscenter. Arkitekterne Erik og Leif Bahn udarbejder skitseforslag til et center.Hendes Kongelig Højhed Prinsesse Benedikte giver tilsagn om at være protektor for Pindstrup-Lejren.

1972

Endelig skøde på yderligere tilkøbt 18.100m2 som Pindstrup-Lejren køber.
Der tales om navne forandre som f.eks. Spejdernes Pindstruplejr.

1973

Der ansøges om mulighed for statslån hos Undervisningsministeriet
til finansiering af byggeriet.

Der afholdes 3 træningslejren og 1 familielejr.

Der modtages endnu en restgæld fra Alfred Jacobsen på kr. 100.000.

Der tales endnu om navneforandring, så som Pindstrupcentret eller Pindstruplejren.

1974

Det bliver besluttet at påbegynde byggeriet næste år.
Der nedsættes et seminar- og konferenceudvalg der skal
udbrede kendskabet til Pindstrup Lejren.

1975

Der afholdes licitation, den samlede entreprisesum er på
kr. 5.804.964,20 ex. moms.
Der er grundstensnedlæggelse d. 9. september og der afholdes
rejsegilde d. 30. oktober.
Der afholdes 1 familielejr og 2 træningslejre.
Der udarbejdes den første pjece.

1976

Niels Abildgaard fratræder som Centerleder og Oluf Ravn tiltræder.

Der oprettes en finansiel fond ”Fonden til støtte af den selvejende institution Pindstrup Centret” , hvis mål er anskaffelse af 10 mill. Kr.

Afkastet heraf skal gå til Pindstrup Centret som driftstilskud.

1987

Om- og udbygning af Servicehuset sættes i gang.
Hendes kongelig Højhed Prinsesse Benedikte åbner handicapdagen,
med en tak til Djurs Sommerland for at stille parken til rådighed for det gode formål, at støtte arbejdet på Pindstrup Centret.

1988

Navneforandringen bliver vedtaget til ”Pindstrup Centret”.
Jens Bak ansættes som Centerleder.
Frøen laves som model i gips. Frøen er valgt som et slags vartegn, og er fra eventyr i Scouting for Boys, World Britherhood Edition 1946, side 246.
Frøen skænkes af Spejderkorpsene og Sct. Georgs Gilderne i Danmark.

Der nedsættes fire udvalg der skal hjælpe til med driften af Pindstrup Centret.
Planlægningsudvalget (PLU)
Økonomiudvalget
PR-udvalg
Teknisk udvalg.

PLU skal tage sig af tilrettelæggelse af de arrangementer, som Pindstrup Lejren selv står for. Den første arbejdsweekend for frivillige afvikles på Pindstrup Centret.

Indvielsen af Pindstrup Centret d. 2. august overværes af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte. Ord fra indvielsen:
”Pindstrup Centret bliver det første sted i Danmark og måske Europa, hvor handicappede og ikke handicappede kan være på lejrskole sammen.
Det center bliver verdenskendt– så god er ideen bag det. ”

1977

Der afvikles i årets løb 3 ferielejre og 3 familiekurser og som ny aktivitet et svømmekursus efter Halliwick-metoden. Kurset afholdes i samarbejde med HASA.

På Rebild festivalen får Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte overrakt en minibus der via Victor Borge er skænket af Variety Clubs International. Umiddelbart efter overrækker Prinsessen bussen til Pindstrup Centret.

Støtteforeningen ”Pindstrup Centrets Venner” stiftes d. 21. april.

Dialyseforeningen forærer to dialyseapparater til Pindstrup Centret og der indrettes et dialyserum.

1979

Victor Borge kommer selv og aflevere den doneret minibus til Pindstrup Centret.
Der er tanker om at udvide Pindstrup Centret, så der ved voksenkurser er plads til flere personer.

Støtteforeningen ”Pindstrup Centrets Venner” afholde det første julemarked.

Der deltager 225 børn på ferielejre, 193 personer på familiekurser/weekender og i alt 108 frivillige ledere.

1980

Pindstrup Centret køber ”Skovens Perle” der består af svømmesal og cafeteriebygning.

1981

”Skovens Perle” bliver Pindstrup Centres, Center II, med kursusbygning samt 24 værelser og svømmesal.
Jens Bak fratræder og Niels Abildgaard tiltræder som ny Centerleder.

Der afvikles påskelejr, 4 sommerlejre, en efterårslejr og 5 familiekurser.
For første gang afholdes der kursus for frivillige ledere og kommende frivillige ledere til egne aktiviteter.

Pindstrup Centrets 5 års fødselsdag fejres med at ”Pindstrup Centrets Venner” arranger ”Djurslandsfestival 1982”. En festival med mange indslag og musik fra Poul Kjøller, Niels Hausgaard og Krebs band.
Mere end 40 frivillige hjælper med plantning af 2000 træer og buske på friluftsarealet omkring Pindstrup Centret.

1982

For første gang lejes Pindstrup Centret ud til kunder der ligger uden for
Pindstrup Centrets formålsparagraffer. De nye kunder er private firmaer og det øger udlejningen betydelig.

Center II indvies, den samlede pris for Center II er lidt over 5 mill. Kr.

Året bliver det første med driftsoverskud i Pindstrup Centrets historie.
Bestyrelsen arbejder med en ide om et Center III.

1983

Der afholdes de første familie weekend kurser hvor familien lærer hvorledes de kan støtte barnet med handicap.

Weekendaflastning for børn med fysisk handicap starter op på Pindstrup Centret.

1986

Der foretages omfattende renovering i svømmesalen.

Den første aktivitet udenfor Danmarks grænser afvikles, en kanotur til Sverige, gruppen består af 2 voksne, 3 børn med handicap og 3 børn uden handicap.

1989

Man leger med tanken om etablering af en legeplads.
En ferieavis udsendes til mange skoler i landet og bevirker, at der er overvældende tilslutning til Pindstrup Centret egne ferielejre.

1990

En 142m2 Sansehave anlægges uden foran Pejsestuen.

Årets ungdomskursus afholdes i Tyrkiet.

Etablering af en legeplads sættes i gang.

1991

Direktør Oluf Ravn fratræder og Lars Juul Madsen tiltræder som ny direktør.

Julemarkedet på Pindstrup Centret afholder 10 års jubilæum.

1994

Beboelseshusene renoveres.
Den store grillplads anlægges og indvies.

Søgningen på de 8 familieweekendkurser, er så stor at nogle kurser dubleres.

1995

Pindstrup Centret kan fejre 25 års jubilæum – det er 25 år siden vedtægterne blev godkendt.

1996

Et weekendkursus afvikles væk fra Pindstrup Centret og på Holstebro Højskole som et forankringssamarbejde i lokalsamfundet.

1997

Spejderkorpsene og Pindstrup Centret er enedes om at planlægge og gennemføre en Europæisk I-Lejr på Pindstrup Centret i uge 31.

Renovation af reception og toiletter på Center I.

Ny indtrådt i fondsbestyrelsen er Dir. Radiometer A/S Johan Schrøder.

Forslag stilles til at Perlevej, hvor Pindstrup Centret Center I er beliggende, ændres til Johs. F. la Cours Allé.

1998

Dansk Supermarked afslutter alt deres kursusaktivitet på Pindstrup Centret.

PLU arbejder med det stagnerende antal deltagere på ferielejrene ud fra flg.:
Pindstrup Centrets børneaktiviteter når de er bedst, er et værdifuldt tilbud, som dog kan være vanskeligt at “sælge” til nutidens unge.

1999

Kanotur til Sverige for børn med og uden handicap genoptages.

Samarbejdsprojekt vedr. Forældreinddragelse med den tjekkiske forening “Parents, Families and Friends of Children with Impair¬ment”. Et projekt, der om aktivitet har gennemførelse af et ugekursus for 10 tjekkiske familier med børn med funktionsnedsættelse.

DAMP foreningen ønsker at Pindstrup Centret udbyder kurser i samarbejde med dem til deres målgruppe.

Center II værelserne renoveres.

2000

Rekordhøjt deltagerantal på sommerens aktiviteter nås, efter år med nedadgående deltagerantal.

Der er stiftende Generalforsamling i FamilieNet Danmark. Aktiviteterne i FamilieNet Danmark er meget båret på tilskud fra Socialministeriet.

2001

Rekordhøjt deltagerantal på sommerens aktiviteter nås, efter år med nedadgående deltagerantal.

Der er stiftende Generalforsamling i FamilieNet Danmark. Aktiviteterne i FamilieNet Danmark er meget båret på tilskud fra Socialministeriet.

2002

FamilieNet Danmark start traditionen med Sankt Hans aften arrangement op på Brogården.

Henrik Haagensen fratræder som formand for PLU efter 14 år som frivillig på formandsposten.

Der etableres weekend aflastning for børn med ADHD på Brogården.

Der arbejdes på ideer og muligheder for finansiering af ombygninger til Brogården ift. tilgængelig i lokaler.

Der arbejdes på at lave kurser for voksen handicappede og deres hjælpere omkring det at være sammen i et chef/ansat forhold i det daglige.

2003

FamilieNet Danmark starter op med deres Grundlovsdag arrangementer på Brogården.

2004

Der gennemføres søskendekurser hvor det kun er forældre og søskende der deltager.

Renovering af idrætshal på Brogården er færdig og klar til for første gang at tage imod Specialbørnehavernes Landskonference med 180 deltagere.

I FamilieNet Danmark er der introduktion af et medlemskontingent på kr. 50,- pr år pr familie.

”Pindstrup Centrets Venner” nedlægges da der ikke længere er engagement for foreningen i blandt de frivillige.

Der laves af Arkitekt C.F. Møller et projekt vedr. ny tilbygning af Familiehuse på Brogården, med tilgængelighed for øje. Projektet skal bruges til fundraising af midler til byggeriet.

2005

I anledning af spejderbevægelsens 100 års jubilæum oprettes en fælles hjemmeside, hvor det også er ønsket at korpsenes indsats på handicapområdet og herunder Pindstrup Centrets aktiviteter er at finde.

På Pindstrup Centret udvides restaurant på Center I med ca. 30m2 og værelserne på Center II renoveres.

De eksisterende værelser på Brogården renoveres.

Det første Bruger/Hjælper kursus for voksne gennemføres.

Årets Pind uddeles første gang på Evalueringsweekenden for de frivillige.

2007

Pindstrup Centret modtager som gave, af Spejderne i Pindstrup pga. deres nedlæggelse, deres spejderhytte som er beliggende ved Pindstrup Idrætshal.

Der planlægges etablering af ny legeplads og et stort udekøkken på Pindstrup Centret.

2008

Den tidligere jernbane bag Pindstrup Centret omdannes til sti med mulighed
for stiforbindelse til mosen og her med fugletårn, hvor der etableres tilgængelighed for kørestolsbrugere. Desuden forsøges det indarbejdet,
at der i det fjerneste hjørne af Pindstrup Centrets grund etableres en primitiv overnatningsplads med shelterpladser.

På Pindstrup Centret har Bestseller valgt at ligge alle uddannelses moduler for elever i Bestseller regi.

Udbudsmateriale til nyt byggeri på Brogården af familiefløj sendes i udbud. Der indbydes til første spadestik d. 7. dec.

Aflastningstilbuddet på Pindstrup Centret for fysiks handicappede børn ophører.
Det første kursus-lejrleder døgn afvikles med julefrokost som en ekstra tak for den ekstra indsats kursus- og lejrlederne udgør.

2010

Der holdes rejsegilde på den nye familiefløj på Brogården.

2011

Det nye byggeri på Brogården indvies med deltagelse af Hendes Kongelig Højhed Prinsesse Benedikte. Familiefløjen som nu står færdig med alt indrettet efter tilgængelighed for øje, får navnet ”Brohuset”.

Indvielse af Shelterplads på Pindstrup Centret og banestien.

Bruger/Hjælper kursus afvikles ikke længere da brugerne ikke længere kan modtage tilskud til kurset.

Aflastningstilbud i weekenderne for børn med ADHD ophører, på Brogården.

2012

Pindstrup Centret køber Hotel og Kursuscenter Bymose Hegn i Helsinge.

Det er både for øje at hjælpe til bestyrelsens plan om øget indtjening til hjælp for de formålsbestemte aktiviteter, samt muligheden for nu at kunne tilbyde formålsbestemte aktiviteter på både Jylland, Fyn og Sjælland.

2013

Lars Juul Madsen fratræder som direktør af Pindstrup Centret, og Tina Buus Hansen daværende økonomichef på Pindstrup Centret, tiltræder som direktør.

Der bliver udpeget direktører på både Brogården og Bymose Hegn som et nyt tiltag i driften. Henrik Christensen, daværende Hotelchef, tiltræder som direktør på Brogården og Hanne Funch, daværende Hotelchef, tiltræder som direktør på Bymose Hegn.

LEV og Pindstrup Centret genoptager samarbejdet og denne gang omkring kurser for familier med børn med handicap.

Spejderhytten beliggende ved idrætshallen i Pindstrup, der tidligere var doneret til Pindstrup Centret, sælges til Pindstrup Skole.

2015

Køkkenet på Pindstrup Centret med egen kokke nedlægges og der etableres samarbejde med eksterne leverandører af maden til Pindstrup Centret.

Det betyder også et de frivillige på ferielejrene, nu selv skal står for madlavningen under ferielejrene.

2016

Den første arbejdsweekend for frivillige afvikles i mange år på Pindstrup Centret.
Her fjernes den store fælles grill, og der opsættes overdækningssejl på pladsen, så et udendørs lounge område kan etableres.

Sidste halvår genetableres køkkenet med egen kok på Pindstrup Centret.

2017

Brogården igangsætter renovering af fællesområder, køkken, tag og værelserne.
Ved hjælpe fra midler via Socialministeriet afvikles den første familielejr for socialt udsatte familier på Pindstrup Centret i uge 32.

I samarbejde med LEV lykkes det at skaffe midler via handicap-puljen til at kunne afvikle 3 familiekurser for familier med børn med handicap, til en symbolsk egenbetaling.

2018

Det lykkes trods Covid-19 sygdom, der har lammet hele Danmark i foråret, at gennemfører alle sommerens ferielejre for børn med og uden handicap.

2020

Fonden Pindstrup Centret har 50 års jubilæum. I 1971 blev foreningen Pindstrup Lejre stiftet, og det er derved også 50 år siden Prinsesse Benedikte sagde ja til at blive protektor for foreningen

2021

Pindstrup Fonden sælger Bymose Hegn til Danske hoteller

2023