Vores historie

Del på facebook
Facebook
Del på linkedin
LinkedIn
Del på email
Email
Del på print
Print

Historien om ægte spejderånd og kongelig opbakning

Ideen om et handicapvenligt multicenter

Historien om Pindstrup Centret starter helt tilbage i 1958, hvor KFUM-spejderne fik ideen at opføre en teltlejr med det formål at forene handicappede og ikke-handicappede børn i leg og fælles aktiviteter. På det tidspunkt var der ikke fokus på og krav om tilgængelighed ved byggeri, så det var svært at finde velegnede handicapvenlige arealer og faciliteter. På baggrund af den erkendelse opstod ønsket om at bygge et nyt handicapvenligt multicenter med adgang til grønne områder og gerne i Pindstrup på Djursland.Lokalsamfundet i Pindstrup var begejstrede for ideen om et handicapvenligt multicenter og gik, sammen med spejderkorpsene i Danmark, foran for at gøre ideen til virkelighed.Ejeren af Pindstrup Mosebrug, direktør Johannes F. la Cour, synes så godt om ideen, at han donerede et stykke jord til det første center, som blev opført i Pindstrup og fik navnet Pindstrup Centret.

Opbakning fra H.K.H. Prinsesse Benedikte

Også de kongelige tog godt imod initiativet og i 1971 blev Fonden Pindstrup Centret stiftet under protektion af H.K.H. Prinsesse Benedikte.
I 1972 arvede fonden mere end 4 mio. danske kroner efter dansk-amerikaneren Alfred Jacobsen, og så tog projektet fart.
Donationen var en stor hjælp, men størstedelen af projektet blev drevet og opført af frivillige og ulønnede voksne, der brændte for sagen og formålet med centret.

I 1977 indviede H.K.H. Prinsesse Benedikte Pindstrup Centret på Djursland med ordene ”Centret er i hele sin udformning skabt til formålet:
at lade børn og unge mødes i forskellige aktivitets- og samværsformer og herigennem opleve, at et eller andet handicap hos et medmenneske
egentlig ikke er nogen hindring for, at man kan have det rart sammen”.

Der nedsættes fire udvalg der skal hjælpe til med driften af Pindstrup Centret. Planlægningsudvalget (PLU), Økonomiudvalget, PR-udvalg og Teknisk udvalg.
PLU skal tage sig af tilrettelæggelse af de formålsbestemt arrangementer, som ferielejre og kurser for familier med børn med handicap.

I 1979 På Rebild festivalen får Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte overrakt en minibus der via Victor Borge er skænket af Variety Clubs International.
Umiddelbart efter overrækker Prinsessen bussen til Pindstrup Centret, og I 1980 kommer Victor Borge på besøg på Pindstrup Centret for at overrække bussen.

I 1982 vælger man at udvide Pindstrup Centret så der er mere plads til flere kursister.
Man køber ”Skovens Perle”, som bliver til Center II med kursuslokaler, 24 værelser og svømmehal.

I 2001 overtog og indviede Fonden Pindstrup Centret den tidligere højskole, Brogaarden i Middelfart på Fyn, og i 2013 gik turen til Sjælland,
hvor fonden overtog og indviede det tidligere hotel og kursuscenter, Bymose Hegn i Helsinge på Nordsjælland.

Ringen var på en måde sluttet. Fonden Pindstrup Centret havde nu etableret et center i både Jylland, på Fyn og på Sjælland.

En god ide gennem mange år og frivillighed

Pindstrup Centret drives i dag, lige som tanken var tilbage i 70’erne. Ideen om et kursuscenter som er sat i verden for at hjælpe familier med børn med
handicap og integration mellem børn med og uden handicap. Den gode ide kræver også kapital, så i hverdagen drives Pindstrup Centret
som et kursus- og konferencecenter. Med dejlige kursuslokaler, et lækkert køkken og lige midt naturen, er der mange der gerne vil benytte
Pindstrup Centret til deres kursusaktiviteter. Det er både private virksomheder, alle inden for det offentlige, mange handicap
og sygdomsbekæmpende foreninger, samt private fest arrangementer.

Som tilbage i 70’erne, er frivillighed i dag en meget stor del af Fonden Pindstrup Centret. Alle kursuscentre, Pindstrup Centret, Brogaarden og Bymose Hegn
drives i deres hverdagsforretning af ansatte.

Aktiviteterne for familier med børn med handicap samt ferielejrene drives primært af de ca. 150 frivillige der er tilknyttet til Fonden Pindstrup Centret.
Den frivillighed der altid har været en stor del af Fonden Pindstrup Centret, er noget helt specielt, og noget helt unikt, det er en del af den ”dna” der gør
Fonden Pindstrup Centret til noget helt specielt.

Den stemning og ånd smitter af på alle ansatte, og er med til at giver kursusgæsterne en oplevelse af service og hjemlighed på Pindstrup Centret som ikke oplevelse andre steder.

Senior Resort til aktive ældre og endnu mere fællesskab

Planen er løbende udvikling af Fonden Pindstrup Centret– hele tiden med fokus på det gode fællesskab mellem handicappede og ikke-handicappede i alle generationer.
I 2020-21 går projekt Senior Resort i luften på Brogaarden i Middelfart, et unikt og spændende projekt med opførsel af 50 ældreboliger med henblik på at
integrere og involvere beboerne i Brogaardens hverdag og aktiviteter.

Det giver mening… at mange tusinde gæster hvert år besøger Pindstrup Centret, Brogaarden og Bymose Hegn til glæde for fællesskabet og udviklingen af os alle som mennesker.

Karsten Torst Pedersen er med til i virke af KFUM-Spejderne i Danmark at afholder de første
sommerlejre fælles for handicappede og ikke handicappede.

Anmodning fra KFUM-spejderne, Karsten Torts Pedersen til Direktør fra Pindstrup Mosebrug Savværk og Emballagefabrik, Johs. F. la Cour samt
skovrider J. E. Due, Løvenholms godsadministration.

Anmodningen er om et besøg ang. rådgivning ved valg af areal ,
hvor KFUM-Spejderne kan opbygge en lejrbygning med velordnede servicefaciliteter og adgang til gode skovveje til kørestolsbrugere.

Johs. F. la Cour viser interesse for sagen og stor hjælpsomhed
ved at tilbyde KFUM-Spejderne et areal.

Margrethe og Johs. F. la Cour’s Fond forærer KFUM-Spejderne 6000m2 jord,
til bygning af en spejderlejr for børn og unge med handicap.
KFUM –Spejdernes handicapudvalg nedsættes til indsamling af materialer.

KFUM-Spejderne er interesseret i at købe ekstra jordareal på 14250m2.

Hoffmanns Fond giver, som den første fond, penge til byggeriet, kr. 5.000
Der er enighed om at oprette en selvejende institution for
Pindstrup Lejren – fritidscenter for handicappede.

Der laves udkast til stiftelse af Landsretssagfører Ivar Laurtizen.

Den først Pindstrup Lejr afholdes med 8 mentalt handicappede drenge
og 16 raske drenge. Der bliver afholdt 2 sommerlejre på lejrpladsen med assistance af civilforsvaret, der udlejer telte i stor størrelse.

I forbindelse med lejrene bliver der overrakt hæderstegn til Johs. F. la Cour.

De resterende 14250m2 bliver købt for 1,50 kr. pr. m2 af Johs. F. la Cour,
i skødet indgår at arealet ikke må videresælges.

Tjenestekomiteen hos KFUM-Spejderne henstiller til KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse, at man i princippet godkender oprettelse af Pindstrup Lejren, samtidig anbefales de fire korps, KFUK-Spejderne, DDP, DDS og KFUM-Spejderne går sammen herom.

Pigespejdernes Fællesråd og Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere holder møde, hvor også hendes Kongelig Højhed Prinsesse Benedikte deltager.
På mødet er de fire korps enige om at samarbejde om det almindelige handicaparbejde. Det er det første møde, hvor der bliver drøftet om korpsene i fællesskab skal være med til at starte og senere lede den selvejende institution ”Pindstrup Lejren”.

De fire korps er enige om at tage skridt til at stifte en selvejende institution ”Pindstrup Lejren – et fritidscenter for handicappede”. De fire korps laver sammen vedtægterne og et repræsentantskab etableres og består af repræsentanter fra forskellige institutioner. Det bliver deres opgave at udpege medlemmer til at indgå i bestyrelsen for den selvejende institution.

Pindstrup-Lejrens vedtægter godkendes af socialministeriet.
Der afholdes stiftende repræsentantskabsmøde d. 12. maj kl. 12.00 på Ryomgård Hotel.
På mødet orientere Karsten Torst Pedersen, om at man ønsker at bygge et helårscenter samt at man håber at komme i betragtning ved fordeling af en arv fra en afdød dansk-amerikaner. Desuden ønsker man at købe et større jordareal.

Pindstrup Lejren forespørger Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte om at blive protektor for institutionen.
Pindstrup Lejren modtager kr. 40.000 fra Prinsesse Benediktes bryllupsmønt, til etablering af Pindstrup Lejren.

Lejrbygningen der påtænkes i 1965 bliver i sommeren 1972 opført under navnet ”Servicehuset”. Samme år modtager Pindstrup-Lejren kr. 500.000 i arv fra dansk-amerikaneren Alfred Jacobsen. Herefter påbegynder bestyrelsen arbejdet med planerne for at bygget et helårs fritidscenter. Arkitekterne Erik og Leif Bahn udarbejder skitseforslag til et center.Hendes Kongelig Højhed Prinsesse Benedikte giver tilsagn om at være protektor for Pindstrup-Lejren.

Endelig skøde på yderligere tilkøbt 18.100m2 som Pindstrup-Lejren køber.
Der tales om navne forandre som f.eks. Spejdernes Pindstruplejr.

Der ansøges om mulighed for statslån hos Undervisningsministeriet
til finansiering af byggeriet.

Der afholdes 3 træningslejren og 1 familielejr.

Der modtages endnu en restgæld fra Alfred Jacobsen på kr. 100.000.

Der tales endnu om navneforandring, så som Pindstrupcentret eller Pindstruplejren.

Det bliver besluttet at påbegynde byggeriet næste år.
Der nedsættes et seminar- og konferenceudvalg der skal
udbrede kendskabet til Pindstrup Lejren.

Der afholdes licitation, den samlede entreprisesum er på
kr. 5.804.964,20 ex. moms.
Der er grundstensnedlæggelse d. 9. september og der afholdes
rejsegilde d. 30. oktober.
Der afholdes 1 familielejr og 2 træningslejre.
Der udarbejdes den første pjece.

Det bliver besluttet at påbegynde byggeriet næste år.
Der nedsættes et seminar- og konferenceudvalg der skal udbrede kendskabet til Pindstrup Lejren.

Der afholdes licitation, den samlede entreprisesum er på
kr. 5.804.964,20 ex. moms. Der er grundstensnedlæggelse d. 9. september og der afholdes rejsegilde d. 30. oktober.

Der afholdes 1 familielejr og 2 træningslejre.
Der udarbejdes den første pjece.

Navneforandringen bliver vedtaget til ”Pindstrup Centret”.
Jens Bak ansættes som Centerleder.
Frøen laves som model i gips. Frøen er valgt som et slags vartegn, og er fra eventyr i Scouting for Boys, World Britherhood Edition 1946, side 246.
Frøen skænkes af Spejderkorpsene og Sct. Georgs Gilderne i Danmark.

Der nedsættes fire udvalg der skal hjælpe til med driften af Pindstrup Centret.
Planlægningsudvalget (PLU)
Økonomiudvalget
PR-udvalg
Teknisk udvalg.

PLU skal tage sig af tilrettelæggelse af de arrangementer, som Pindstrup Lejren selv står for. Den første arbejdsweekend for frivillige afvikles på Pindstrup Centret.

Indvielsen af Pindstrup Centret d. 2. august overværes af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte. Ord fra indvielsen:
”Pindstrup Centret bliver det første sted i Danmark og måske Europa, hvor handicappede og ikke handicappede kan være på lejrskole sammen.
Det center bliver verdenskendt– så god er ideen bag det. ”

Der afvikles i årets løb 3 ferielejre og 3 familiekurser og som ny aktivitet et svømmekursus efter Halliwick-metoden. Kurset afholdes i samarbejde med HASA.

På Rebild festivalen får Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte overrakt en minibus der via Victor Borge er skænket af Variety Clubs International. Umiddelbart efter overrækker Prinsessen bussen til Pindstrup Centret.

Støtteforeningen ”Pindstrup Centrets Venner” stiftes d. 21. april.

Dialyseforeningen forærer to dialyseapparater til Pindstrup Centret og der indrettes et dialyserum.

Victor Borge kommer selv og aflevere den doneret minibus til Pindstrup Centret.
Der er tanker om at udvide Pindstrup Centret, så der ved voksenkurser er plads til flere personer.

Støtteforeningen ”Pindstrup Centrets Venner” afholde det første julemarked.

Der deltager 225 børn på ferielejre, 193 personer på familiekurser/weekender og i alt 108 frivillige ledere.

Pindstrup Centret køber ”Skovens Perle” der består af svømmesal og cafeteriebygning.

”Skovens Perle” bliver Pindstrup Centres, Center II, med kursusbygning samt 24 værelser og svømmesal.
Jens Bak fratræder og Niels Abildgaard tiltræder som ny Centerleder.

Der afvikles påskelejr, 4 sommerlejre, en efterårslejr og 5 familiekurser.
For første gang afholdes der kursus for frivillige ledere og kommende frivillige ledere til egne aktiviteter.

Pindstrup Centrets 5 års fødselsdag fejres med at ”Pindstrup Centrets Venner” arranger ”Djurslandsfestival 1982”. En festival med mange indslag og musik fra Poul Kjøller, Niels Hausgaard og Krebs band.
Mere end 40 frivillige hjælper med plantning af 2000 træer og buske på friluftsarealet omkring Pindstrup Centret.

For første gang lejes Pindstrup Centret ud til kunder der ligger uden for
Pindstrup Centrets formålsparagraffer. De nye kunder er private firmaer og det øger udlejningen betydelig.

Center II indvies, den samlede pris for Center II er lidt over 5 mill. Kr.

Året bliver det første med driftsoverskud i Pindstrup Centrets historie.
Bestyrelsen arbejder med en ide om et Center III.

En vedtægtsændring betyder at det fremover er bestyrelsen, der suverænt forestår Pindstrup Centres drift og virke.

Jydsk Telefon, Dansk Supermarked og HK er blandt dem der har fyldt godt på udlejningstavlen på Center II.

Egne aktiviteter omfatter 50% af aktiviteterne på Center I. 1126 deltagere og 200 frivillige ledere fordelt på 26 aktiviteter.

Der afholdes de første familie weekend kurser hvor familien lærer hvorledes de kan støtte barnet med handicap.

Weekendaflastning for børn med fysisk handicap starter op på Pindstrup Centret.

Niels Abildgaard fratræder som Centerleder og Oluf Ravn tiltræder.

Der oprettes en finansiel fond ”Fonden til støtte af den selvejende institution Pindstrup Centret” , hvis mål er anskaffelse af 10 mill. Kr.

Afkastet heraf skal gå til Pindstrup Centret som driftstilskud.

Om- og udbygning af Servicehuset sættes i gang.
Hendes kongelig Højhed Prinsesse Benedikte åbner handicapdagen,
med en tak til Djurs Sommerland for at stille parken til rådighed for det gode formål, at støtte arbejdet på Pindstrup Centret.

Der foretages omfattende renovering i svømmesalen.

Den første aktivitet udenfor Danmarks grænser afvikles, en kanotur til Sverige, gruppen består af 2 voksne, 3 børn med handicap og 3 børn uden handicap.

Man leger med tanken om etablering af en legeplads.
En ferieavis udsendes til mange skoler i landet og bevirker, at der er overvældende tilslutning til Pindstrup Centret egne ferielejre.

En 142m2 Sansehave anlægges uden foran Pejsestuen.

Årets ungdomskursus afholdes i Tyrkiet.

Etablering af en legeplads sættes i gang.

Det første weekendkursus for bedsteforældre til barn med handicap afvikles. Bedsteforældrene og barnet med handicap deltager på weekenden.

En hårdt tiltrængt renovering af Center I sættes i gang.
Et ottekantet kioskhus udføres og tages i brug under ferielejrene.

Den nye legeplads indvies og der bygges en stort tomastet tele som opsættes fast om sommeren på flisebelagt område.

Direktør Oluf Ravn fratræder og Lars Juul Madsen tiltræder som ny direktør.

Julemarkedet på Pindstrup Centret afholder 10 års jubilæum.

Beboelseshusene renoveres.
Den store grillplads anlægges og indvies.

Søgningen på de 8 familieweekendkurser, er så stor at nogle kurser dubleres.

Pindstrup Centret kan fejre 25 års jubilæum – det er 25 år siden vedtægterne blev godkendt.

Et weekendkursus afvikles væk fra Pindstrup Centret og på Holstebro Højskole som et forankringssamarbejde i lokalsamfundet.

Spejderkorpsene og Pindstrup Centret er enedes om at planlægge og gennemføre en Europæisk I-Lejr på Pindstrup Centret i uge 31.

Renovation af reception og toiletter på Center I.

Ny indtrådt i fondsbestyrelsen er Dir. Radiometer A/S Johan Schrøder.

Forslag stilles til at Perlevej, hvor Pindstrup Centret Center I er beliggende, ændres til Johs. F. la Cours Allé.

Dansk Supermarked afslutter alt deres kursusaktivitet på Pindstrup Centret.

PLU arbejder med det stagnerende antal deltagere på ferielejrene ud fra flg.:
Pindstrup Centrets børneaktiviteter når de er bedst, er et værdifuldt tilbud, som dog kan være vanskeligt at “sælge” til nutidens unge.

Kanotur til Sverige for børn med og uden handicap genoptages.

Samarbejdsprojekt vedr. Forældreinddragelse med den tjekkiske forening “Parents, Families and Friends of Children with Impair¬ment”. Et projekt, der om aktivitet har gennemførelse af et ugekursus for 10 tjekkiske familier med børn med funktionsnedsættelse.

DAMP foreningen ønsker at Pindstrup Centret udbyder kurser i samarbejde med dem til deres målgruppe.

Center II værelserne renoveres.

Rekordhøjt deltagerantal på sommerens aktiviteter nås, efter år med nedadgående deltagerantal.

Der er stiftende Generalforsamling i FamilieNet Danmark. Aktiviteterne i FamilieNet Danmark er meget båret på tilskud fra Socialministeriet.

Pindstrup Centret køber Brogården, beliggende i Strib, Middelfart, der ellers har fungeret som højskole.

Pindstrup Centret vil nu starte op med ”Kursuscenter Brogården”. Det skal hjælpe til indtjeningen til de formålsbestemte aktiviteter, samt det giver mulighed for at kunne afvikle flere formålsbestemte aktiviteter.

Den ekstra lille legeplads med legetårn og sandkasse ved siden af værkstedsgården, på Pindstrup Centret, etableres.

FamileNet Danmark holder deres første sommerlejr for familier med 24 deltagende familier og begynder arbejdet med at lave lokalforeninger rundt om i Danmark.

Der afholdes et ungdomskursus på Brogården i uge 30, som det første af formålsbestemte aktiviteter på Brogården.

FamilieNet Danmark start traditionen med Sankt Hans aften arrangement op på Brogården.

Henrik Haagensen fratræder som formand for PLU efter 14 år som frivillig på formandsposten.

Der etableres weekend aflastning for børn med ADHD på Brogården.

Der arbejdes på ideer og muligheder for finansiering af ombygninger til Brogården ift. tilgængelig i lokaler.

Der arbejdes på at lave kurser for voksen handicappede og deres hjælpere omkring det at være sammen i et chef/ansat forhold i det daglige.

FamilieNet Danmark starter op med deres Grundlovsdag arrangementer på Brogården.

Der gennemføres søskendekurser hvor det kun er forældre og søskende der deltager.

Renovering af idrætshal på Brogården er færdig og klar til for første gang at tage imod Specialbørnehavernes Landskonference med 180 deltagere.

I FamilieNet Danmark er der introduktion af et medlemskontingent på kr. 50,- pr år pr familie.

”Pindstrup Centrets Venner” nedlægges da der ikke længere er engagement for foreningen i blandt de frivillige.

Der laves af Arkitekt C.F. Møller et projekt vedr. ny tilbygning af Familiehuse på Brogården, med tilgængelighed for øje. Projektet skal bruges til fundraising af midler til byggeriet.

I anledning af spejderbevægelsens 100 års jubilæum oprettes en fælles hjemmeside, hvor det også er ønsket at korpsenes indsats på handicapområdet og herunder Pindstrup Centrets aktiviteter er at finde.

På Pindstrup Centret udvides restaurant på Center I med ca. 30m2 og værelserne på Center II renoveres.

De eksisterende værelser på Brogården renoveres.

Det første Bruger/Hjælper kursus for voksne gennemføres.

Årets Pind uddeles første gang på Evalueringsweekenden for de frivillige.

Pindstrup Centret modtager som gave, af Spejderne i Pindstrup pga. deres nedlæggelse, deres spejderhytte som er beliggende ved Pindstrup Idrætshal.

Der planlægges etablering af ny legeplads og et stort udekøkken på Pindstrup Centret.

Der holdes indvielse af den nye legeplads og nyt udekøkken på Pindstrup Centret.

Den tidligere jernbane bag Pindstrup Centret omdannes til sti med mulighed
for stiforbindelse til mosen og her med fugletårn, hvor der etableres tilgængelighed for kørestolsbrugere. Desuden forsøges det indarbejdet,
at der i det fjerneste hjørne af Pindstrup Centrets grund etableres en primitiv overnatningsplads med shelterpladser.

På Pindstrup Centret har Bestseller valgt at ligge alle uddannelses moduler for elever i Bestseller regi.

Udbudsmateriale til nyt byggeri på Brogården af familiefløj sendes i udbud. Der indbydes til første spadestik d. 7. dec.

Aflastningstilbuddet på Pindstrup Centret for fysiks handicappede børn ophører.
Det første kursus-lejrleder døgn afvikles med julefrokost som en ekstra tak for den ekstra indsats kursus- og lejrlederne udgør.

Der holdes rejsegilde på den nye familiefløj på Brogården.

Det nye byggeri på Brogården indvies med deltagelse af Hendes Kongelig Højhed Prinsesse Benedikte. Familiefløjen som nu står færdig med alt indrettet efter tilgængelighed for øje, får navnet ”Brohuset”.

Indvielse af Shelterplads på Pindstrup Centret og banestien.

Bruger/Hjælper kursus afvikles ikke længere da brugerne ikke længere kan modtage tilskud til kurset.

Aflastningstilbud i weekenderne for børn med ADHD ophører, på Brogården.

Pindstrup Centret køber Hotel og Kursuscenter Bymose Hegn i Helsinge.

Det er både for øje at hjælpe til bestyrelsens plan om øget indtjening til hjælp for de formålsbestemte aktiviteter, samt muligheden for nu at kunne tilbyde formålsbestemte aktiviteter på både Jylland, Fyn og Sjælland.

For første gang gennemføres der en Vinterferielejr på Pindstrup Centret.

Spastikerforeningen og Pindstrup Centret samarbejder omkring kurser for familier med småbørn.

Landsforeningen Downs Syndrom og Pindstrup Centret samarbejder om forældrekursus.

Lars Juul Madsen fratræder som direktør af Pindstrup Centret, og Tina Buus Hansen daværende økonomichef på Pindstrup Centret, tiltræder som direktør.

Der bliver udpeget direktører på både Brogården og Bymose Hegn som et nyt tiltag i driften. Henrik Christensen, daværende Hotelchef, tiltræder som direktør på Brogården og Hanne Funch, daværende Hotelchef, tiltræder som direktør på Bymose Hegn.

LEV og Pindstrup Centret genoptager samarbejdet og denne gang omkring kurser for familier med børn med handicap.

Spejderhytten beliggende ved idrætshallen i Pindstrup, der tidligere var doneret til Pindstrup Centret, sælges til Pindstrup Skole.

Køkkenet på Pindstrup Centret med egen kokke nedlægges og der etableres samarbejde med eksterne leverandører af maden til Pindstrup Centret.

Det betyder også et de frivillige på ferielejrene, nu selv skal står for madlavningen under ferielejrene.

Den første arbejdsweekend for frivillige afvikles i mange år på Pindstrup Centret.
Her fjernes den store fælles grill, og der opsættes overdækningssejl på pladsen, så et udendørs lounge område kan etableres.

Sidste halvår genetableres køkkenet med egen kok på Pindstrup Centret.

Brogården igangsætter renovering af fællesområder, køkken, tag og værelserne.
Ved hjælpe fra midler via Socialministeriet afvikles den første familielejr for socialt udsatte familier på Pindstrup Centret i uge 32.

I samarbejde med LEV lykkes det at skaffe midler via handicap-puljen til at kunne afvikle 3 familiekurser for familier med børn med handicap, til en symbolsk egenbetaling.

Det lykkes trods Covid-19 sygdom, der har lammet hele Danmark i foråret, at gennemfører alle sommerens ferielejre for børn med og uden handicap.

Fonden Pindstrup Centret har 50 års jubilæum. I 1971 blev foreningen Pindstrup Lejre stiftet, og det er derved også 50 år siden Prinsesse Benedikte sagde ja til at blive protektor for foreningen

Pindstrup Centrets nyhedsbrev

Vi udsender nyhedsbrev 4-6 gange om året og du kan til enhver tid framelde dig igen