Mødepakker

Mødepakker med moderne AV udstyr

Strategimøder, debatmøder og kreative møder

Dagsmøder starter med velkomst og morgenforfriskning. Et dagsmøde er typisk fra kl. 9.00 til 16.00 og kan være et lille møde for to personer eller et stort møde med op til 100 deltagere i vores store lokaler. Tidligere ankomst eller senere afgang kan aftales,
ligesom vi gerne hjælper med at arrangere aktiviteter og udflugter i løbet af dagen.

Det kan være salgsmøder, ledermøder, orienteringsmøder, strategimøder, budgetforhandlinger, produktpræsentationer,
debatmøder, videndelingsmøder, foreningsmøder, netværksmøder, brugergrupper, undervisning eller møder omkring personlig undervisning – blot for at nævne nogle af de typer møder der afholdes på Pindstrup Centret

Halvdagsmøde 9.00-13.00

Pakken indeholder:

Dagsmøde 9.00-16.00

Pakken indeholder:

Heldagsmøde 9.00-20.00

Pakken indeholder:

Kontakt

Pindstrup Centret

Telefon: 8639 6111
Mail: post@pindstrupcentret.dk

Vi har indkøbsaftale

Pindstrup Centret har statsaftale

Vi er leverandør på en SKI-rammeaftale og kan levere dagsmøder og kursusophold på
konkurrencedygtige vilkår til det offentlige.

Som leverandør lever vi op til en række minimumskriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.