Karen Villadsen

Frivillig og CP

Afspil video om Karen Villadsen

Min baggrund

Karen Villadsen
Om frivillighed, CP som en kompetence, og fællesskaber
med plads til at være sig selv. Karen Villadsen:
Bor på Djursland, mor til dreng på 9 år og selvstændig erhvervsdrivende.

Tidligere eliteidrætsudøver, herunder vundet EM, VM og Para OL.
Karen har en mild CP.

Frivillig og CP

Jeg har været frivillig i mange år, og det giver rigtig meget, fordi man får lov at bruge sig selv på en
udfordrende og anderledes måde. Man kan være frivillig i mange sammenhænge, og det kan tilpasses den
tid og energi man har, så man ikke overforbruger sig selv. Jeg har f.eks. tidligere været frivillig i CP
Danmarks ungdomsafdeling og i Parasport Danmark.

Jeg brænder for børn og unge med handicap, og jeg har i de sidste mange år været frivillig på Pindstrup
Centrets ferielejre og familiekurser.

Det er utroligt givende, når børnene / de unge / deres forældre bagefter kommer og fortæller, at de har
fået kanon meget ud af være på lejr eller kursus, for så har man gjort en forskel og bliver glad og stolt.

Vi har et fedt fællesskab frivillige imellem, og der er andre frivillige, der har et handicap. Men først og
fremmest kan jeg godt li’ at ‘gi til børnene’ på deres præmisser, og man rummer en særlig ressource, når
man selv har et handicap og på egen krop har prøvet, hvordan det er at være lidt anderledes.

At brænde igennem som frivillig er for mig, når jeg er med til at lave nogle aktiviteter, hvor der er et helt
særligt fællesskab, hvor børnene oplever, at de er gode nok, som de er, og der er ikke nogen, der dømmer
hinanden. Hvor vi støtter børnene i, at de skal være sig selv, og hvis de ikke kan gå ”den lige vej”, så støtter
vi dem i at finde deres egen vej og gøre tingene på deres egen måde, og udvikle sig i deres eget tempo, så
de får nogle små sikre succeser og tager del i fællesskabet og får øje på egne og andre kompetencer.

At støtte børnene i at turde tage det første lille bitte skridt og få nogle små succeser, i stedet for at sidde i
hjørnet og spille genert, fordi man tror, at der nok kun findes én måde at gøre tingene på, og alt andet er
super forkert.

Som frivillig har jeg også mødt mange børn og unge med CP og andre handicap, der har rigtig mange tanker
og følelser, og ikke mange at dele dem med. At skabe nogle rammer, hvor man tør sige tingene højt, til én
man stoler på, og få snakket om det, så det ikke vokser sig stort og uoverskueligt indeni, det kan være en
kæmpe forløsning.

Jeg synes ikke, at livskvalitet handler om funktionsniveau. Det er ikke afgørende om man f.eks. sidder i elkørestol
eller kan gå, eller om man er tale-handicappet eller ej. Det vigtige er, at man støttes i at være sig
selv og gøre tingene på sin egen måde, så det bliver muligt at nå nogle mål og finde sin plads i livet. Det er
også vigtigt, at man kommer ind i nogle udviklende og rummelige fællesskaber – fællesskaber som dem
man f.eks. finder i CP Danmark, i parasporten på Pindstrup Centret og andre steder.

Der er ikke noget facit til et godt liv med handicap, og processen med at leve livet med et handicap kan nok
godt være lidt som at køre på vejen samtidig med at man asfalterer den, og det kan være slidsomt. Men
man er nødt til at kaste sig ud i nogle af de drømme, man har, og sige ”her kommer jeg, jeg er også noget
og nogen, og jeg har også noget, jeg gerne vil”! Og man er nødt til at turde tage springet og kaste sig ud i
inkluderende fællesskaber.

….”Så hvis du står ovre i hjørnet og spiller genert og tænker, er der mon nogen, kan bruge mig som frivillig, så ja, selvfølgelig er der det! Kast dig ud i det som frivillig, du kan gøre en forskel, og du får en masse igen. ”

Nyhedsbreve

jose

Ungdomsweekender

Ungdomsweekenderne er et tilbud for unge med og uden handicap samt socialt udsatte unge i alderen 15-25 år. Se hele nyhedsbrevet her >>

Læs mere »