Ungdomsweekender

Ungdomsweekenderne er for unge med og uden handicap (fysisk, psykisk og socialt) i alderen 15-25 år.
Der er 25 pladser på hvert weekendarrangement.

Der vil være fokus på forebyggelse af ensomhed blandt unge, og der vil være rig mulighed for at danne nye venskaber og relationer i løbet af weekenden.
De unge skal bl.a. være fælles om madlavningen, og der er planlagt forskellige inde- og udeaktiviteter.