Ungdomsweekender

Ungdomsweekenderne er et tilbud for unge med og uden handicap
samt socialt udsatte unge i alderen 15-25 år.

Se hele nyhedsbrevet her >>