Corona – hvad anbefaler Pindstrup Centret

På Pindstrup Centret følger vi udviklingen omkring COVID-19 (Corona) tæt, og vi opfordrer alle til at følge myndighedernes råd og retningslinjer.

Det er en helt ekstraordinær situation for alle, og derfor beder vi dig læse vores retningslinjer og anbefalinger, så vi kan gøre alt for, at du som forældre kan føle dig tryg ved at komme på kursus eller ved at sende dine børn på ferielejr.
Der er lavet en drejebog for de retningslinjer en ferielejr følger, den kan du se i ovenstående orange kasse.

Opmærksomheden henledes på, at der fra lørdag den 19. september er indført krav om, at ALLE gæster og medarbejdere skal bære mundbind, – dog ikke når man sidder ned i restaurant og undervisningslokaler.

Det er Statens Serum Instituts anbefaling, at det er acceptabelt ud fra et infektionshygiejnisk perspektiv at mundbind kan bæres op til 3 timer, eller når det er vådt eller synligt forurenet.

Ophold, servering og udskænkning i restauranten skal ophøre senest kl. 22.00. Det betyder at eventuel natmad og drikkevarer skal indtages inden kl. 22.00, og I skal forlade restaurant- og fællesområder.

Det er desuden skærpede krav om overholdelse af afstandskrav, herunder antallet af gæster i fællesarealer, restaurant og undervisningslokaler. Følg den aktuelle skiltning på Pindstrup Centret.

Da brud på reglerne medfører bøde både til Pindstrup Centret og gæster, kan bortvisning finde sted hvis retningslinjerne ikke overholdes.

Vi skal passe på hinanden, og har derfor taget følgende forholdsregler:

 • Vi henholder os til de til enhver tid gældende anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.
 • Vi har fokus på vores daglige høje rengøringsstandard.
 • Vi har opsat håndsprit til vores gæster og medarbejdere.
 • Der er opsat tydelig skiltning om gode hygiejneråd fra Sundhedsstyrelsen.
 • Vi overholder alle retningslinjer fra Sundheds- og fødevaremyndighederne i vores restaurantområde.
 • Undervisningslokalerne opstilles så vi følger myndighedernes retningslinjer. Det bedes respekteret, da vi har ansvaret for vores gæster og personale.
 • Alle får ved opstart en instruktion om myndighedernes regler og anbefalinger for ophold på Pindstrup Centret.

Du skal til enhver tid følge vores medarbejderes anvisninger. Vi gør det ikke for at genere vores gæster, men så det er trygt for alle.

Hvad kan du gøre som gæst?

Vi opfordrer alle vores gæster til at beskytte sig selv og andre mod smitte ved at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

 • Som gæst kan du forebygge smitte ved at begrænse fysisk kontakt og undgå håndtryk, kindkys og kram, hvilket selvfølgelig også følges af personalet.
 • Vask hænder ofte med sæbe og varmt vand i mindst 30 sekunder. Brug håndsprit som et supplement.
 • Undgå at røre ved øjne, næse og mund.
 • Undgå større forsamlinger i fællesarealer. Er vejret godt så benyt vores udendørs områder. Der er direkte adgang fra vores undervisningslokaler til naturen.
 • Bliv hjemme, hvis du er syg.
 • Ældre og kronisk syge – hold afstand og bed andre tage hensyn.
 • Host og nys altid i ærmet eller i et papirlommetørklæde og vask efterfølgende hænder.

Øvrige vigtige overvejelser du skal gøre dig, for at passe på omgivelserne:

 • Bliv hjemme, hvis du har været i kontakt med en person, der har vist sig at være smittet med COVID19.
 • Bliv hjemme, hvis du på andre måder ikke er rask og eksempelvis har hoste, feber eller forkølelse.
 • Hvis du har rejst til et risikoområde, skal du vente mindst to uger efter hjemkomsten med at forlade dit hjem. En opdateret liste over risikoområder findes på Udenrigsministeriet hjemmeside.

For dig som arrangør

Sundhedsmyndighederne er kommet med anbefalinger til, hvordan man forholder sig som arrangør af større arrangementer. Anbefalingerne kommer for at mindske smittespredning af COVID-19.

Så længe det ikke frarådes at afholde arrangementer, møder, kurser og konferencer, kan alle arrangementer gennemføres som normalt, og de almindelige regler for ændring og afbestilling af arrangementet gælder.

Hvis der kommer nye krav fra myndighedernes side, herunder krav om aflysning, så gælder ligeledes vores almindelige regler for ændring og afbestilling, såfremt Folketinget ikke beslutter andet. Vi vil som altid forsøge at være fleksibel i forhold til eventuelle ændringer eller flytning af arrangementer.

Hvis der sker ændringer, vil vi informere berørte gæster direkte.

Særlige tiltag vedr. måltider:

 • Al forplejning gennem hele dagen forarbejdes og serveres efter de til enhver tid gældende regler og restriktioner fra Sundhedsmyndighederne.
 • Vi overholder alle evt. restriktioner ift. antal personer i restauranten

For så vidt angår arrangementer, møder, kurser og konferencer, anbefaler myndighederne at følgende vurderes:

 • Arrangøren skal forholde sig til, om smitterisikoen ved det konkrete arrangement giver anledning til at udskyde eller aflyse arrangementet.
 • Smitterisikoen vil forøges med antallet af personer, der er samlet, ligesom den fysiske afstand mellem deltagerne har betydning for smitterisikoen.
 • Indendørs arrangementer vil normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer.

Hvis arrangøren vælger at gennemføre arrangementet, så er anbefalingen:

 • At udsende eller opsætte informationsmateriale om, at man fraråder deltagelse af personer, der har symptomer på luftvejsinfektion samt om forholdsregler (håndhygiejne, hosteetikette og adfærd). Vi har ophængt plakater ved indgangen og på Pindstrup Centret.
 • At sikre udstrakt tilgængelighed til håndsprit, hvilket vi allerede har gjort på Pindstrup Centret.
 • At placere stole med større afstand end normalt i henhold til myndighedernes krav. Vi vil i samarbejde med arrangøren aftale, hvorledes stoleopstillinger skal ske.
 • Pindstrup Centret er ansvarlig for at overholde afstandskrav og m2 pr. gæst. Borde og stole må derfor ikke flyttes rundt.
 • At holde øje med, om der findes personer med udtalt hoste og nysen med henblik på at overveje, om de pågældende bør deltage i arrangementet.
 • Såfremt ledelsen på Pindstrup Centret vurderer, at en deltager med førnævnte symptomer under opholdet bør forlade Pindstrup Centret af hensyn til øvrige gæsters sikkerhed, vil arrangøren ikke skulle betale for vedkommende.
 • At tage kontakt til myndighederne på Sundhedsstyrelsens døgnbemandede hotline om coronavirus (+45 70 20 02 33), hvis man har behov for rådgivning.

Her kan du holde dig opdateret på udviklingen

Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende. Vi anbefaler derfor, at du til enhver tid følger med på deres hjemmesider, så du får de helt aktuelle anvisninger.

Nyttige kilder: